Wat is biologisch?

Vaak krijg ik de vraag wat nou biologisch precies is. De omgang met het milieu, de natuur en het dierenwelzijn staat in een hoog vaandel bij de Biologische landbouw en veeteelt. 
Lees meer over: "Wat is biologisch?"

Wat is biologisch dynamisch?

Biologisch-dynamische (BD) landbouw en voeding stelt extra hoge eisen op het gebied van dierenwelzijn, gesloten kringlopen en ecologie. 

Hoe zit het precies met het gebruik van antibiotica?

Antibiotica zijn geneesmiddelen die worden toegepast bij mens en dier om ziekmakende bacteriën te bestrijden. Er zijn diverse soorten antibiotica. Antibiotica kunnen ook gebruikt worden om de groei van een dier te bevorderen. 

Kunstmatige toevoegingen of hulpmiddelen

Er wordt geen gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen of onnatuurlijke hulpmiddelen maar er wordt gebruik gemaakt van biologische bestrijding om ziekten en plagen te voorkomen door de inzet van nuttige organismen (natuurlijke vijanden). 

Kritische blik op het gebruik van kunstmest?

Kunstmest zijn kunstmatige middelen die gebruikt worden ter bevordening van de teelt. Het is een intensief proces om kunstmest te maken. 

Wat zijn ggo’s?

Genetische gemodificifeerde organismen (ggo’s) zijn organisme waarvan het DNA is gewijzigd door menselijk handelen. Hierdoor krijgt het andere eigenschappen. Een voorbeeld hiervan is dat een boom niet meer vatbaar is voor bepaalde organisme.

Hoe zit het met het dierenwelzijn?

De dieren hebben veel ruimte om zich heen in tegenstelling tot de bio-industrie. Biologisch koeien bijvoorbeeld moeten minimaal 120 dagen per jaar buiten lopen.