Kooklessen op scholen en kinderdagverblijven

Alle educatieve projecten op scholen en kinderdagverblijven vallen sinds 1 januari jl. onder Stichting Voedwijs. Kijk voor het aanbod op hun website