Kooklessen op scholen, BSO's, KDV en informatiebijeenkomsten

Alle educatieve projecten op scholen, KDV en BSO's vallen sinds 1 januari jl. onder Stichting Voedwijs. Kijk voor het aanbod op hun website