Wat is biologisch?

Biologische boeren moeten zich aan diverse regels houden om in aanmerking te komen voor het Eko-keurmerk
 
Biologische boeren houden zo veel mogelijk rekening met het natuurlijke gedrag van dieren. Daarom zijn er ook allemaal voorwaarden aan de leefomgeving van een dier gesteld. De boeren moeten o.a. rekening houden met uitloop van de dieren, de weidegang en dat er voldoende ruime huisvesting is. 
 
Verder maken zij geen gebruik van ggo’s, geen kunstmatige toevoegingen en hulpstoffen, geen kunstmest en antibiotica.

Foto
Deze foto is gemaakt tijdens het Utrecht Oogstfeest op de Neude. Op deze jaarlijks terugkerende markt staan diverse bedrijven met hun biologische streekproducten. 
(foto: Milieucentrum Utrecht)