Kritische blik op het gebruik van kunstmest?

De hoofdelementen die worden toegepast bij kunstmest zijn stikstof, fosfor, kalium, calcium, zwavel en magnesium. 
Het gebruik van (te) veel kunstmest leidt tot een verontreinigd milieu. De minerale voedingsstoffen zijn goed oplosbaar in het water. Een teveel aan voeding komt in ons grondwater, de zee en in vijfers terecht. In deze wateren wordt de natuurlijke balans aan voedingsstoffen verstoord, met als gevolg dat ook het leven een ander evenwicht zoekt. Dit leidt tot meer aanwezigheid van de van nature in water voorkomende blauwalg. 

Het uitgangspunt is het toepassen van middelen en methoden die niet schadelijk zijn voor de natuur, dier of mens om het evenwicht hiervan te bewaren of te herstellen. Er wordt gebruik gemaakt van natuurlijke mest. Ook worden vaak vlinderbloemige geteeld want die zijn instaat om stikstof uit de lucht te binden (=bouwstof). Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een gesloten kring. Ideaal is een gemengd bedrijf. Mest van de dieren kan worden gebruikt voor het land.