Wat is biologisch dynamisch?

De oorsprong ligt binnen de antroposofische stroming (Rudolf Steiner). Biologisch dynamische producten mogen alleen het Demeter-keurmerk hebben. 
 
Een paar voorbeelden van biologisch dynamische maatregelen:
  • Koeien hebben van nature hoorns. Deze worden in tegenstelling tot de biologische en de reguliere landbouw niet verwijderd. 
  • Rundvee vormt de basis voor de mestvoorziening op het BD-bedrijf.
  • Er wordt gecomposteerd en gewerkt met plantaardig afval.
  • Er wordt vruchtwisseling toegepast. 
  • Er wordt aandacht besteed aan levensprocessen en energetische kwaliteiten in bodem, planten, dieren en landschap.
  • De BD-bedrijven zijn vaak zowel veeteelt als akkerbouw (gemengde bedrijven) en wordt de natuur gezien als een belangrijk onderdeel van het bedrijf. Je ziet daardoor vaak veel vogels, vlinders en bloemen. De producten hebben vaak een sterk regionaal karakter. 
  • Het BD-bedrijf produceert niet alleen, maar neemt actief deel aan de maatschappij. 
 
Foto
Deze foto is gemaakt in een grote moestuin in Noord-Frankrijk tijdens mijn vakantie. Hier wordt zorgvuldig omgegaan met de bodem. Zo wordt er bijvoorbeeld niet gespit en doen de wormen hun werk.