Ja, met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties subsidie aanvragen.
Dat is mogelijk voor voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding.
Ook Soepa is geaccrediteerd voor deze regeling. Vraag de subsidie aan.